Live
8Team Hardhaus8Team HardhausThe rabbits3The rabbits6Da boys in blue7Da boys in blueThe rabbits3The rabbits7Team Hardhaus8Team HardhausThe invincible crew4The invincible crew4The rabbits3The rabbitsBalls deep6Balls deep3Rednecks2RednecksDa boys in blue7Da boys in blue2The invincible crew4The invincible crewLaban5Laban5Vicbolls1VicbollsTeam Hardhaus8Team Hardhaus1Team Hardhaus8Team HardhausPlantasjen9PlantasjenRound 1Round 2SemifinalsFinals
Team Hardhaus
The rabbits
Da boys in blue
The rabbits
Team Hardhaus
The invincible crew
The rabbits
Balls deep
Rednecks
Da boys in blue
The invincible crew
Laban
Vicbolls
Team Hardhaus
Team Hardhaus
Plantasjen